Vastgoed is zoveel meer dan stenen

Vastgoedrecht 

Vastgoed bestaat uit stenen, maar vastgoedrecht gaat veel verder. VEEM.Legal kan u vrijblijvend en kosteloos op hoofdlijnen adviseren welke juridische kwesties er bij uw zaak spelen. Welke nuttig of nodig zijn om verdere aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld om problemen te voorkomen of op te lossen. Of om uw vastgoed beter te laten renderen. U kunt bij VEEM.Legal terecht voor advies en procesvoering met betrekking tot onder meer de volgende kwesties: 

Huurrecht 

Huurrecht is veelzijdig en complex. Er zijn verschillen voor woningen, kantoren en winkels. Het kan betrekking hebben op verplichtingen van huurders en verhuurder, opzeggingsformaliteiten, ontbinding, huurprijzen, gebrekenregeling, dringend eigen gebruik, dringende werkzaamheden, gebreken, asbest, directe schade, gevolgschade, aansprakelijkheden, indeplaatsstelling, goodwillvergoeding, faillissement e.d.

Overeenkomsten 

Huurovereenkomsten bepalen voor een belangrijk deel uw rechten en verplichtingen als verhuurder of huurder. Het is belangrijk om te weten wat daarin opgenomen moet worden. Op welke punten onderhandeld wordt, wat gebruikelijk is om te vragen of accepteren en hoe dat in de overeenkomst opgenomen moet worden, of het nu gaat om huur-, turnkey- of samenwerkingsovereenkomsten.  

Aansprakelijkheid 

Als eigenaar of verhuurder van onroerend goed kunt u met de volgende kwesties te maken krijgen. Totstandkoming van de koopovereenkomst, het niet voldoen aan de overeenkomst, onderzoeksplicht, mededelingsplicht over gebreken, uitsluiting van aansprakelijkheid, garanties, feitelijke en juridische gebreken, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen e.d. 

Beperkte en/of zakelijke rechten 

Naast eigendom en huur zijn er andere rechten met betrekking tot vastgoed waar u mogelijk baat bij heeft maar ook last van kunt hebben. Eigendom, erfpacht, erfdienstbaarheden, splitsingen in appartementsrechten, pand- en hypotheekrechten, vruchtgebruik, VvE-kwesties e.d. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden en risico's van deze rechten.  

Rechtsverhouding tussen buren 

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar niet iedereen is of wordt helaas een goede buur. Burenoverlast, problemen met gedeelde grenzen, hinder, verjaring, onrechtmatige daad e.d. kunnen veel roet in het eten gooien. Zorg dat u uw positie goed kent.

Beslag

Als er niet betaald wordt door u of aan u kan de andere partij beslag leggen op (een deel van) het vermogen. Conservatoir beslag om verhaal op vermogen veilig te stellen, en executoriaal beslag om vastgoed of ander vermogen te gelde te maken. Weet wat u eraan kunt doen.