VEEM.Legal 

Váš holandský právník, který mluví česky.


VEEM.Legal je nizozemská kancelář, kterou vede Brigitte Vrij-Vaňatová, česky mluvící nizozemská kvalifikovaná advokátka. Advokátní kancelář sídlí v Amsterdamu v Nizozemsku a zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblastech práva mezinárodního obchodu včetně smluvního práva, obchodní smlouvy a práva nemovitostí. 

VEEM.Legal chápe potřeby českých firem a může pomoci s vašimi obchodními aktivitami v Nizozemsku ve vašem jazyce a za konkurenceschopné ceny. Pokud například potřebujete právní radu ohledně nizozemského práva nebo máte spor s nizozemskou protistranou.

VEEM.Legal poskytuje poradenství a taky zastupování v soudních řízeních společnostem, které podnikají v Nizozemsku. VEEM.Legal jedná pro řadu společností - od malých a středních podniků až po velké korporace, včetně společností kótovaných na burze. VEEM.Legal má značnou historii. VEEM.Legal pravidelně nabízí právní semináře nizozemským a českým společnostem a publikuje relevantní právní články.

Kancelář VEEM.Legal poskytuje služby i na interimní nebo projektové bázi. Pro firmy je tento způsob spolupráce velmi atraktivní: právní pomoc je pro ně dostupná flexibilně. Je to také obvykle výhodnější a náklady více odpovídají rozsahu, časové náročnosti a zájmu věci. 

VEEM.Legal je součástí mezinárodní sítě a dobře spolupracuje s amsterdamskou advokátní kanceláří De Koning Vergouwen Advocaten (DKVA). DKVA je hodnocena jako Top Ranked Law Firm od Chambers Europe, která je součástí mezinárodní sítě The Global Lawyers a The Toledo Group. Spolupráce nabízí přístup k široké škále právních služeb pro vaši firmu. Společnost VEEM.Legal byla uznána a oceněna mnoha klienty za to, že zájem klientů skutečně klade na první místo.

Dále VEEM.Legal spolupracuje s českým velvyslanectvím v Nizozemsku a několika (mezinárodními) obchodními organizacemi.

VEEM.Legal:

* Přístup se liší od běžné praxe, kdy při vynaložení relativně vysokých nákladů nemá klient jasno o užitku a nezbytnosti poskytovaných služeb. A o tom, zda jsou všechny právní úkony vůbec potřeba. 

* Uvědomuje si , že právní pomoc je pouze prostředkem, který má sloužit Vašim nemovitostem a Vašemu obchodu. Kvalita právní pomoci musí být vysoká, ale nejedná se o účel sám o sobě. Ani ten kdo se s námi soudí o drobnost, nemusí mít obavu, že se mu to nevyplatí.

* Zohledňuje užitek, potřebu, rozsah a alternativy právní pomoci a očekávané náklady na ni. Ty s Vámi vždy včas projednáme. Budete se tak moci předem rozhodnout, jaká forma podpory se Vám vyplatí. Není-li právní řešení pro Vás tím nejvýhodnějším, řekneme Vám to.

Nepíšeme to jen plané řeči: my to skutečně už dlouhou dobu realizujeme. A s úspěchem.

Advokátní kancelář VEEM.Legal se neustále rozrůstá, klienti se k nám vrací a šíří nám reklamu a nikdy nejsou nepříjemně překvapeni ani nespokojeni s fakturou. VEEM.Legal věří v tento přístup, protože vede k velké spokojenosti zákazníků a tím i ke zdravému fungování kanceláře.

Jasná komunikace a očekávání

Nejasná komunikace a očekávání jsou častým zdrojem sporů a rozčarování. Naše poradenství a jasná komunikace Vám pomůžeme předejít zklamáním a sporům.

Pokud jste se již dostali do sporu, pomůže Vám VEEM.Legal odhalit jeho jádro a efektivně jej vyřešit. Mimo soudní sál nepoužíváme žádný zbytečný právnický žargon, žádné okolky, ale jasně se vyjadřujeme o tom, co pro Vás nebo Váš obchodní vztah určitá věc znamená. 

Rozumné tarify, žádné neočekávané výdaje

Právní služby kanceláře VEEM.Legal se vyznačují dobrou kvalitou za rozumnou cenu, která odpovídá ekonomickému zájmu Vašich cílů. VEEM.Legal naslouchá Vašim potřebám a zájmům a zanalyzuje s Vámi poměr nákladů a zisku pro různé varianty. VEEM.Legal tedy nabízí pravdu pro Vaše finance, kdy lze náklady, šance, rizika a výnosy dobře odhadnout.

Nejefektivnější řešení

VEEM.Legal společně s Vámi stanoví, které právní řešení je pro dosažení Vašich cílů užitečné nebo potřebné a jaká podpora je žádoucí s ohledem na náklady, výnosy a alternativy.

Nezahajujeme žádné nákladné právní operace, pokud jeden taktický telefonát nabízí rychlejší a levnější výsledek nebo máte-li s Vaším klientem dlouhodobě dobré vztahy. VEEM.Legal se však nebrání dlouhotrvajícím právním řešení, pokud je to nezbytné a žádoucí.

VEEM.Legal klade také důraz na to, abyste mohli (v rámci rozumných mezí) záležitost uvážit, aniž byste museli vynakládat peníze. Veem.Legal to považuje za službu. Čas hraje při vyúčtování nákladů důležitou roli, ale není časovanou bombou v našem vzájemném vztahu.

Spolehlivost

Spolehlivost je důležitou základní hodnotou advokátní kanceláře VEEM.Legal. Důvěru je snazší ztratit, než získat. VEEM.Legal si uvědomuje, že klienti se musí s poradenstvím a taktikou ztotožnit. Proto musíme být spolehliví.

Vášeň

Touha po nejlepším možném výsledku je důležitá i při poskytování právních služeb. VEEM.Legal jedná s vášní pro svůj obor.