Nemovitosti jsou mnohem více než jen cihly

Právo Nemovitostí

Nemovitosti se staví z cihel, ale právo nemovitostí jde mnohem dál. VEEM.Legal poskytuje nezávazné a bezplatné poradenství ohledně Vašich právních otázek. Otázek, kterým je dobré věnovat pozornost například proto, abyste se vyhnuli problémům nebo je dokázali vyřešit nebo abyste z nemovitosti mohli více profitovat. Na VEEM.Legal se můžete obrátit pro radu nebo vedení procesu týkajícího se následujících oblastí:

Nájemní právo

Nájemní právo je všestranné a složité. V bytech, kancelářích a obchodech existují rozdíly. Povinnosti nájemce a pronajímatele, formality výpovědi, ukončení, ceny nájmu, vady na předmětu nájmu, nezbytné použití pro vlastní potřebu, neodkladné činnosti, nedostatky, azbest, následná škoda, odpovědnost, převod, odměna za goodwill, úpadek a podobně. 

Smlouvy

Smlouvy o pronájmu určují do značné míry Vaše práva a povinnosti jako pronajímatel nebo nájemce. Je důležité vědět, co je třeba do smlouvách zahrnout. Jaké body jsou vyjednávány, co je zvykem žádat nebo přijmout a co by mělo být do dohody zahrnuto, ať už jde o nájemních smluv, smluv o dodávkách na klíč, smluv o spolupráci a podobně.

Odpovědnost

Jako vlastník nebo pronajímatel můžete se dostat do následující situace např.  realizace kupní smlouvy, neplnění smlouvy, prověřovací povinnost, informační povinnost, vyloučení odpovědnosti, záruky, faktické a právní vady, automatický převod, kvalitativní požadavky a podobně.

Omezená a/nebo věcná práva

Vlastnictví, dlouhodobý pronájem, věcná břemena, spoluvlastnictví nemovitosti, zástavní a hypoteční práva, společenství vlastníků jednotek a podobně.

Právní vztahy mezi sousedy

Dobrý soused je lepší než vzdálený přítel. Ale ne každý je nebo bude dobrým sousedem. Sousedské spory, společné vlastnictví, překážky, promlčení, protiprávní jednání a podobně. Ujistěte se, že znáte svou pozici dobře.

Exekuce

Pokud nezaplatíte, nebo pokud někdo jiný nezaplatí, je možné zabavit majetek. Obstavení bankovních účtu, výkon soudních rozhodnutí, zajištění nemovitostí atd.