Publikace

Právní články jsou pravidelně publikovány v různých časopisech. Na této webové stránce jsou některé články publikované, které lze také stáhnout. Tyto články jsou psány v anglickém jazyce. Tyto články najdete na adrese www.veemlegal.nl/en/publications/