Podrobnosti mohou znamenat rozdíl 

Všeobecné podmínky

Na služby poskytované společností VEEM.Legal se vztahují všeobecní podmínky.

Pokud chcete právní služby a dáte úkon, je smluvní strana pro Vás společnost VEEM.Legal (a nikoli jednotlivý právník). Můžete si přečíst, jak pro Vás VEEM.Legal za těchto podmínek pracuje. Vztahují se na každou dohodu, kterou s Vámi uzavře VEEM.Legal, a na vše, co pro Vás VEEM.Legal dělá. Vztahují se také na mimosmluvní závazky, včetně občanskoprávních deliktů. Žádné další podmínky, například podmínky Vaší vlastní organizace, se nepoužijí. Pokud dáte úkon, společnost VEEM.Legal Vám zašle potvrzení o zadání obsahující dohody (například výši sazby, fakturace, platby atd.). VEEM.Legal Vám také zašle všeobecné obchodní podmínky.

Níže si můžete stáhnout všeobecné podmínky. V případě potřeby je možné je vytisknou a/nebo uložit.