Vaše osobní údaje nevystavujeme

Ochrana soukromí u VEEM.Legal

VEEM.Legal respektuje ochranu Vašeho soukromí. VEEM.Legal nemůže vykonávat svou činnost, aniž by zpracovávala určité (osobní) údaje. VEEM.Legal proto uplatňuje pro webovou stránku www.veemlegal.nl kterou provozuje, a pro všechny případné údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb, pravidla pro ochranu soukromí. VEEM.Legal přitom aplikuje příručku Úřadu na ochranu osobních údajů (Autoriteit Persoonsgegevens) z 31. října 2017.

Proč ochrana soukromí?

VEEM.Legal považuje za důležité, aby (případné) zpracování Vašich (osobních) údajů probíhalo v souladu se stávajícími a budoucími zárukami na ochranu soukromí. VEEM.Legal jedná v souladu se stávajícími zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů, které jsou stanoveny v Zákoně o ochraně osobních údajů (Wet bescherming persoonsgegevens) a v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (Algemene Verordening Gegevensbescherming) účinném od 25. května 2018.

Tato pravidla o ochraně soukromí stanoví, které (osobní) údaje může VEEM.Legal (případně) zpracovávat, k jakému účelu a jakým způsobem. Používáním webové stránky vyjadřujete souhlas s používáním Vašich (osobních) údajů ze strany společnosti VEEM.Legal způsobem uvedeným v těchto pravidlech o ochraně soukromí.

K jakému účelu?

* provozování a zlepšování webové stránky;

* vedení statistik uživatelů webových stránek;

* splnění zákonných povinností.

Jakým způsobem?

Webová stránky VEEM.Legal používá službu Google Analytics. Jedná se o analýzu webových stránek, kterou poskytuje společnost Google. Google Analytics používá analytická cookies. To jsou cookies (krátké textové soubory) umístěné ve Vašem počítači, v nichž se ukládají určité údaje (např. webová stránka, kterou navštěvujete) pro účely uživatelských statistik.

Navštívíte-li webovou stránku VEEM.Legal, zobrazí se v horní části rámeček, který Vás upozorní na používání cookies. Pokud si nepřejete používat cookies, můžete to odmítnout v nastavení Vašeho prohlížeče. V takovém případě se může stát, že některé funkce (a služby) na této webové stránce a případně na jiných webových stránkách nebudou fungovat správně.

Cookies jsou nastaveny tak, aby byla zajištěna ochrana soukromí

Jsou zpracovávány výhradně údaje, které zpracovává služba Google Analytics. Služba Google Analytics poskytuje údaje, které neumožňují přímou identifikaci, např. anonymizovaná IP-adresa, technické charakteristiky (např. jaký prohlížeč používáte, rozlišení Vaší obrazovky apod.), údaje o tom, které stránky navštěvujete na webu VEEM.Legal a z jaké stránky jste na web VEEM.Legal přišli).

VEEM.Legal uzavřela se společností Google smlouvu o zpracování údajů. V této smlouvě je stanoveno, že Google vystupuje pouze jako zpracovatel údajů. Cookies jsou nastaveny tak, že Google nezpracovává kompletní IP-adresu, ale takzvanou anonymizovanou IP-adresu ('Anonymize IP'). To znamená, že poslední oktet IP-adresy je vynulován. Jinak nejsou se společností Google sdíleny žádné další údaje. Možnost sdílení údajů se společností Google je tedy vypnutá. VEEM.Legal nepoužívá žádné jiné služby Google v kombinaci s Google Analytics-cookies.

Máte dotazy?

Pokud máte dotazy k ochraně soukromí, kontaktujte společnost VEEM.Legal, e-mail: info@veemlegal.nl

Kontaktní údaje najdete rovněž na této webové stránce, v záložce 'Kontakt'.


Ochrana soukromí, VEEM.Legal, verze březen 2018