Sedíte v klidu s Vaším případem  ?

O Veem.Legal

Společnost VEEM.Legal založila advokátka Brigitte Vrij-Vanatova. Zabývá se právem nemovitostí a mezinárodním obchodním právem. Má bohatou praxi s poradenstvím a vedením sporů u různých středně velkých advokátních kanceláří. Jak v oblasti práva nemovitostí, tak mezinárodního obchodního práva, má bohaté zkušenosti. Firmami, včetně kotovaných společností, je velmi žádaná jako advokát i interim.

Brigitte studovala nizozemské právo na Univerzitě v Amsterdamu. Kromě tohoto absolvovala intenzivní kurz na Univerzitě v Cambridge v Anglii, kde se seznámila se všemi aspekty anglického práva. Brigitte dále absolvovala specializovaný kurz zaměřený na oblast nemovitostí na akademii Grotius Academie a je členem sdružení právníků zaměřených na nemovitosti Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ) a Dutch Women in Real Estate (DWIRE). Ve spolupráci s dalšími právníky zaměřenými na nemovitosti napsala knihu o sousedských sporech v nájemním právu s názvem "Opatření proti obtěžujícímu nájemníkovi" ("Remedies tegen overlastgevende huurder" (2. aktualizované vydání).

Brigitte dosáhla významného pokroku v oblasti práva nemovitostí i práva mezinárodního obchodu. Pravidelně pořádá nizozemské a mezinárodní společnosti právní semináře. Brigitte dále publikuje právní články v několika časopisech.

Brigitte je původem Češka a kromě nizozemštiny plynule hovoří i anglicky a česky. Zabývá se nejen právem nemovitostí, ale i mezinárodním obchodním právem. Řeší mimo jiné spory mezi nizozemskými a českými firmami. Brigitte spolupracuje s Velvyslanectvím České republiky v Haagu, Nizozemsko-českou obchodní komorou v Praze (NCCC) a Česko-nizozemskou obchodní komorou v Haagu (CDCC) a Czech Trade v Rotterdamu. Každý rok se Brigitte účastní obchodní mise do České republiky, kde v různých českých firmách vede právní semináře.

Brigitte je také členem Rotary Club Amsterdam International (RCAI) a The ELSA Lawyers Society. Jedná se o síť advokátů a právníků ve 43 zemích zaměřenou na výměnu znalostí a využívání místních znalostí. Její členství jí umožnilo vybudovat dobré vztahy s advokátními kancelářemi v různých zemích.

Můžete Brigitte kontaktovat přímo na:

e-mailové adrese: vanatova@veemlegal.nl
telefonním čísle:
+31 (0)6 455 20 644

Registrace právních oborů

Všichni advokáti musí zaregistrovat právní oblasti, v nichž poskytují služby, u Nizozemské advokátní komory. Na základě této registrace jsou povinni získat deset kreditů za školení za kalendářní rok v každé registrované oblasti práva podle norem Nizozemské advokátní komory. Brigitte se zabývá případy v oblasti práva nemovitostí a práva mezinárodního obchodu. Je rovněž zapsána v těchto právních oborech do rejstříku nizozemské advokátní komory.

Spolupráce

Brigitte spolupracuje s advokátní kanceláří De Koning Vergouwen Advocaten (DKVA) v Amsterdamu: www.dkva.nl

Brigitte pracovala v minulosti u DKVA jako senior advokát. Spolupráce s DKVA Vám nabízí možnost právní podpory i v jiných oblastech práva. Případy týkající se jiných oblastech práva, na kterou VEEM.Legal nemá znalost, například kvůli určité odbornosti, lze odkázat na DKVA. To Vám bude samozřejmě předem oznámeno a domluveno. Pokud případy budou prováděny společně, bude Vám to také předem oznámeno a domluveno.

DKVA je středně velká kancelář zaměstnávající přibližně 30 advokátů a právníků s širokou specializaci napříč nejrůznějšími právními oblastmi. Tato kancelář se vyznačuje rychlou komunikací, výměnou znalostí, upřednostňováním zájmu klienta, vše je soustředěno pod jednou střechou a tak dále.

Brigitte nazývá DKVA místem, kde můžete být nejlepší. Kancelář, ve které mají znalosti a sdílení znalostí velký význam, kde jsou lidé oceňováni a motivováni k realizaci svých ambicí, kde jsou mladí právníci školeni, aby se stali vynikajícími právníky a kde je příjemná pracovní atmosféra.

Kromě toho DKVA patří mezi nejlépe hodnocené advokátní kanceláře a tato kancelář je součástí rozsáhlé mezinárodní sítě Global Advocaten a The Toledo Group. Z tohoto důvodu se Brigitte rozhodla, že bude s DKVA spolupracovat.