Uw gegevens worden niet ingelijst

Privacy beleid van VEEM.Legal

VEEM.Legal eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer. VEEM.Legal kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde (persoons)gegevens van u te verwerken. VEEM.Legal hanteert daarom een privacy beleid dat van toepassing is op haar geëxploiteerde website www.veemlegal.nl en op eventueel alle gegevens die door VEEM.Legal worden verwerkt in verband met het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening. VEEM.Legal hanteert in haar privacy beleid de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 31 oktober 2017.

Waarom privacy beleid ?

VEEM.Legal acht het van belang dat de (mogelijke) verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande en toekomstige waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgt VEEM.Legal de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens en de op 25 mei 2018 in werking tredende Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacy beleid is uiteengezet welke (persoons)gegevens VEEM.Legal (mogelijk) verwerkt, voor welk doel en op welke wijze dit gebeurt. Bij gebruik van de website, gaat u akkoord met het gebruik van uw (persoons)gegevens door VEEM.Legal op de wijze zoals onderaan uiteengezet in dit privacy beleid.

Voor welk doel ?

* het kunnen aanbieden en verbeteren van de website;

* het vaststellen van gebruiksstatistieken van de website;

* het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Op welke wijze ?

De website van VEEM.Legal maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt vervolgens gebruik van analytische cookies. Dat zijn cookies (kleine tekstbestanden) die op uw computer worden geplaatst, waarin bepaalde gegevens worden opgeslagen zoals een webpagina die u bezoekt om zo gebruiksstatistieken vast te stellen.

Als u de website van VEEM.Legal bezoekt, krijgt u boven aan de website een balk te zien waarin u op het gebruik van de cookies wordt gewezen. Indien u geen cookies wenst, kunt u het gebruik van de cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat sommige functies (en services) op deze website en eventueel andere websites, niet correct functioneren.

Cookies zijn privacyvriendelijk ingesteld

De eventuele gegevens die worden verwerkt zijn alleen de gegevens die Google Analytics verwerkt. Als gevolg van Google Analytics worden bepaalde niet-herleidbare gegevens verstrekt zoals: IP-adres (dat anoniem is gemaakt), technische kenmerken (bijvoorbeeld welke browser u gebruikt, de resolutie van uw computerscherm e.d.), welke pagina's u bezoekt op de website van VEEM.Legal en vanaf welke pagina u op de website van VEEM.Legal bent gekomen. 

VEEM.Legal heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de gegevens. De cookies zijn zodanig ingesteld dat Google niet het volledige IP-adres verwerkt, de zogenaamde 'Anonymize IP'. Dit betekent dat het laatste octet van het IP-adres geanonimiseerd is. Daarnaast worden met Google geen gegevens gedeeld. De mogelijkheid om de gegevens met Google te delen is dus uitgezet. VEEM.Legal maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vragen ?

Indien u over het gehanteerde privacy beleid vragen heeft, kunt u contact opnemen met VEEM.Legal, email: info@veemlegal.nl

De contactgegevens zijn ook te vinden op deze website, onder pagina 'Contact'.


Privacy beleid, VEEM.Legal, versie maart 2018