Klachtenregeling

Klachtenregeling

VEEM.Legal heeft een klachtenregeling.

De klachtenregeling beschrijft de klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klacht(en) aan de klachtfunctionaris kenbaar maakt. De klachtfunctionaris is degene die door VEEM.Legal is belast met de behandeling van de klacht. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, heeft VEEM.Legal een externe klachtenfunctionaris. Als de afhandeling van de klacht niet leidt tot tevredenheid, kan het geschil elders worden voorgelegd. De kantoorklachtenregeling geeft aan waar dat gebeurt.

Deze klachtenregeling kan hieronder worden download. Deze klachtenregeling kunt u indien gewenst ook uitprinten en/of opslaan.