Disclaimer

Disclaimer

Op deze website wordt algemene informatie verstrekt over bepaalde juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Op de website getoonde informatie wordt door VEEM.Legal met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. VEEM.Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. 

Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.