Details kunnen het verschil maken

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van VEEM.Legal zijn algemene voorwaarden van toepassing. 

Als u een opdracht verleent, is VEEM.Legal (en niet de afzonderlijke behandelaar) de opdrachtnemer. Hoe VEEM.Legal voor u werkt,  leest u in deze voorwaarden. Ze gelden voor elke overeenkomst die VEEM.Legal met u sluit en voor alles wat VEEM.Legal voor u doet. Ze gelden ook voor buitencontractuele verbintenissen, waaronder onrechtmatige daad. Eventuele andere voorwaarden, zoals die van uw eigen organisatie, zijn niet van toepassing. Als u een opdracht verleent, zal VEEM.Legal aan u een opdrachtbevestiging sturen met daarin de afspraken (zoals de hoogte van het tarief, facturering, betaling e.d.). Ook zal VEEM.Legal de algemene voorwaarden aan u toesturen.

De algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden. Deze voorwaarden kunt u indien gewenst ook uitprinten en/of opslaan.