VEEM.Legal 


VEEM.Legal is een niche advocaatkantoor dat gespecialiseerd is in vastgoedrecht en internationaal handelsrecht. 

VEEM.Legal helpt u ook graag verder op interim- of projectbasis. Bedrijven kiezen daar vaak voor omdat het aantrekkelijk is: de juridische ondersteuning is flexibel beschikbaar. Bovendien is het vaak voordeliger en passen de kosten beter bij de omvang, duur en belang van de zaak. 

VEEM.Legal:

* Heeft een aanpak die afwijkt van de veel voorkomende praktijk van relatief hoge kosten zonder veel duidelijkheid over alle nut en noodzaak daarvoor. Of überhaupt behoefte aan alle geleverde juridische ondersteuning.

 * Realiseert zich dat juridische bijstand enkel een middel is om uw vastgoed en handel te dienen. De kwaliteit ervan moet goed zijn, maar het is geen doel op zich.

* Let op nut, noodzaak, omvang en alternatieven van de juridische ondersteuning en de verwachte bijbehorende kosten daarvoor. Daarover wordt tijdig met u overlegd. Zo kunt u vooraf beslissen welke ondersteuning u de kosten en moeite waard vindt. Als een juridische oplossing misschien niet de beste oplossing is, hoort u dat.

Dit wordt niet alleen op de website geschreven: VEEM.Legal past het toe. Met succes. 

De juridische dienstverlening kenmerkt zich door een groeiende praktijk, cliënten die blijven terugkomen, mond tot mond reclame verspreiden en vrijwel nooit verrast of ontevreden zijn over de facturen. VEEM.Legal gelooft in deze aanpak omdat die tot de grootste klanttevredenheid leidt en daarmee tot een gezond advocaatkantoor.

Duidelijke communicatie en verwachtingen

Als u al een juridisch advies nodig heeft of een geschil heeft, helpt VEEM.Legal u om snel de kern boven tafel te krijgen, effectief en efficiënt op te lossen. Dus geen onnodig juridisch jargon, mitsen en maren, maar duidelijke taal over wat iets voor u of uw zakenrelaties betekent.  

Redelijke tarieven en geen onverwachte kosten

VEEM.Legal biedt goede kwaliteit tegen een redelijk tarief dat past bij het economisch belang van uw doelen. VEEM.Legal luistert goed naar uw behoeften en belangen en maakt een kosten-batenanalyse met u voor de verschillende mogelijkheden.

De meest effectieve oplossing 

VEEM.Legal stelt met u vast welke juridische ondersteuning voor u nuttig of nodig is om uw doelen te bereiken en welke ondersteuning het meest wenselijk is gezien de kosten, baten en alternatieven. 

Er worden geen kostbare rechtszaken aangespannen als een tactisch telefoontje sneller en goedkoper resultaat biedt. Of de relatie met uw klant op lange termijn veilig stelt. Maar VEEM.Legal deinst er zeker niet terug voor een lange rechtszaak als dat onvermijdelijk en wenselijk is. 

Daarnaast hecht VEEM.Legal er waarde aan dat u (binnen redelijke grenzen) over een zaak kunt overleggen zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. VEEM.Legal ziet dit als service. Tijd speelt een rol bij kostenberekening maar legt geen tijdbom onder onze relatie met u.

Integriteit 

Reputaties komen te voet en gaan te paard. VEEM.Legal hecht veel waarde aan integriteit, realiseert zich dat cliënten zich moeten kunnen vereenzelvigen met een advies en procestactiek. Dat vereist dus integer handelen.  

Passie 

Passie om het beste resultaat te behalen is ook voor juridische dienstverlening belangrijk. VEEM.Legal handelt met passie voor het vak.